Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ακτινοβολία Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας: Επιπτώσεις υγείας, νομοθεσία, τρόποι προστασίας

  Πόση ακτινοβολία εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής σας;                       Πως θα τις εντοπίσετε ακόμη και αν είναι καμουφλαρισμένες; Υπάρχουν επιπτώσεις υγείας; Ποιοι ωφελούνται από την τοποθέτηση τους; Τι πληρώνουν οι εταιρείες για ενοίκιο; Πως μπορούν να απομακρυνθούν/αποξηλωθούν; Τι λέει η νομοθεσία; Πως θα προστατευτείτε;

-Σε αραιοκατοικημένες περιοχές οι κεραίες εκπέμπουν με μεγαλύτερη ισχύ και έχουν ακτίνα κάλυψης ως 20km (υπερκυψέλες).

·   -Στις αστικές περιοχές χρησιμοποιούνται κεραίες με μικρότερη ισχύ (μακροκυψέλες με ακτίνα κάλυψης μέχρι 20 Km και μικροκυψέλες μέχρι 1 Κm). Όσο πιο πυκνοκατοικημένη η περιοχή, τόσο περισσότερες οι κεραίες.

·   Ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι συχνά καμουφλαρισμένες σαν θερμοσίφωνες, πινακίδες, καμινάδες, μέσα σε καμπαναριά κ.α. για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις από τους γείτονες.

Τα επίπεδα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας αυξάνονται συνεχώς λόγω των αυξημένων αναγκών του δικτύου αλλά και της χρήσης νέων πιο γρήγορων τεχνολογιών εκπομπής.Παλαιότερα υπήρχαν μόνο κεραίες που εξέπεμπαν ακτινοβολία 2G (GSM900MHz, GSM1800MHz) και τώρα έχουμε επιπλέον κεραίες 3G (UMTS 2100MHz) και 4G (1800MHz) όλες διαφορετικής κυματομορφής, με άγνωστες επιπτώσεις στον άνθρωπο.
Και τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν νέες, πιο γρήγορες, κεραίες στο υπάρχον δίκτυο, χωρίς όμως να σταματά η εκπομπή των υπαρχόντων κεραιών 2G, 3G, 4G, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι συνδρομητές με συσκευές παλαιότερου τύπου.Η αύξηση του αριθμού των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή, σημαίνει ότι αυτές θα εκπέμπουν με χαμηλότερη ισχύ για να καλύψουν την ίδια ζήτηση.Επίσης, το κινητό σας τηλέφωνο θα έχει καλύτερο σήμα και θα σας επιβαρύνει λιγότερο όταν μιλάτε σε αυτό.
Ωστόσο, αυξάνονται οι πιθανότητες να βρίσκεστε κοντά σε μια κεραία και να δέχεστε αθροιστικά μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας αφού οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν ασύρματο σήμα 24 ώρες το 24ωρο.
Το μηνιαίο ενοίκιο που πληρώνουν οι πάροχοι για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην ταράτσα είναι περίπου 1000-1500 ευρώ το μήνα ανά πάροχο (ενοίκια έχουν και αυτά πτωτική τάση λόγω κρίσης).
Περισσότερα είναι τα έσοδα αν κάποιος συνεργαστεί και με τις 3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καθόσον ο ιδιώτης που εγκαθιστά μια κεραία στην ταράτσα του:
  • -αμείβεται αδρά από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

  • -δέχεται ελάχιστη ποσότητα από την ακτινοβολία της, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας των κεραιών κατευθύνεται στις γύρω κατοικίες
  • -περιορίζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας την κεραία σε γειτονικό σημείο, εκθέτοντας εκείνον σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας και πιθανώς επηρεάζοντας και την αξία του ακινήτου του
Όσοι τελικά χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο είμαστε συνυπεύθυνοι για την κατάσταση και όχι μόνο ο γείτονας-επιχειρηματίας που πρόλαβε να βάλει την κεραία στη δική του ταράτσα.
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν συμφέρον να διατηρούν μα κεραία κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή χωρίς χρήστες κινητού.
Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο για να μιλάμε, να στέλνουμε φωτογραφίες, να κατεβάζουμε βίντεο, να σερφάρουμε στο ίντερνετ κλπ τόσο περισσότερο αυξάνεται η ακτινοβολία που εκπέμπουν οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και δημιουργείται η ανάγκη για την εγκατάσταση περισσότερων κεραιών.

Νομοθεσία για την αδειοδότηση μιας κατασκευής κεραίας;

Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο Ν. 2801/2000  σε συνδυασμό με το Ν. 4070/2012  για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και το Ν.4053/2012  (άρθρα 29 και 31 αυτού).
Με τον νέο νόμο, επιταχύνεται η διαδικασία εγκατάστασης κεραίας, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες θα οφείλουν να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις σε διάστημα το πολύ τεσσάρων μηνών και δίνεται περιθώριο 24 μηνών από την θέση σε ισχύ του νόμου για τη νομιμοποίηση των υπαρχουσών παράνομων κεραιών.
Για την εγκατάσταση κεραίας απαιτείται η συμμόρφωση με την υπ’ Αριθ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα  «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000). Τα μέτρα αυτά καθορίζουν τα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών  για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, σε συνδυασμό πάντα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
Η νομοθεσία για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας μεταβάλλεται συχνά για να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προσταγές των εταιρειών αλλά όχι στα νέα επιστημονικά δεδομένα για τις πιθανές επιπτώσεις υγείας.

ΑΔΕΙΕΣ: Για τη νόμιμη εγκατάσταση μιας κατασκευής κεραίας σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, είναι  απαραίτητες οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

·          -Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
·          -Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
·         -Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
·         -Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία,
·         -Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ  http://www.eett.gr
·         -Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι κάποια κατασκευή κεραίας δεν διαθέτει σχετική άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα τηρούμενα στα αρχεία της Υπηρεσίας στοιχεία, διενεργείται αυτοψία, είτε από κλιμάκιο της ΕΕΤΤ, είτε από την αρμόδια Περιφέρεια.
Αν με την αυτοψία προκύψει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4070/2012, αποστέλλεται στον κάτοχο της μη αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας επιστολή συμμόρφωσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός ενός μηνός.
Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση που δεν έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα, ο κάτοχος της κατασκευής καλείται σε Ακρόαση. Με απόφαση της ΕΕΤΤ, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000). Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.
Η ανωτέρω απόφαση επιβολής ποινών κοινοποιείται στην αρμόδια Εισαγγελία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας προς επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων και στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία και διατάσσει την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών κεραιών.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μπορείτε να διαπιστώσετε αν υπάρχουν υπερβάσεις των προτεινόμενων ορίων έκθεσης εξαιτίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας της περιοχής σας (εμφανών και μη) αγοράζοντας ή ενοικιάζοντας ένα μετρητή ακτινοβολίας. Μια οικονομική και αξιόπιστη επιλογή για τη μέτρηση πχ αποτελεί μετρητής της Gigahertz που διατίθεται και για διήμερη ενοικίαση με 70 ευρώ (περιλαμβάνει τη δωρεάν αποστολή και παραλαβή της συσκευής από το χώρο σας).
Οι μετρητές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων μετρούν την πυκνότητα ισχύος σε μW/ m2 (μικροβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο) που οφείλεται σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματα μόντεμ ίντερνετ (Wi-Fi), κινητά τηλέφωνα, baby monitors (συσκευές επιτήρησης των μωρών), συσκευές Bluetooth, κονσόλες παιχνιδιών με ασύρματα τηλεχειριστήρια, φούρνους μικροκυμάτων, ενισχυτές σήματος κινητής τηλεφωνίας κ.α.
Μετρητές ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων κατασκευάζονται και από την εταιρεία Gigahertz. Καταγράφουν τα επίπεδα ακτινοβολίας με το πάτημα ενός κουμπιού και διαθέτουν κατευθυντική κεραία για τον εντοπισμό της κατεύθυνσης εισόδου των ασύρματων σημάτων. Περισσότερα για τους μετρητές ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων και τα ασφαλή όρια έκθεσης..
Εναλλακτικά μπορείτε να διαπιστώσετε τα επίπεδα ακτινοβολίας στο χώρο σας με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου μηχανικού, ζητώντας τον Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης του χώρου σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου