Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Σύστημα Εθελοντισμού (ΓΓΠΠ)


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΓΠΠ) 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, ο εθελοντισμός είναι μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο.

Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και ηλικιών μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή, μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της ενεργής και υπεύθυνης κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικών δικτύων του ατόμου, ενώ συνιστά μείζονα δύναμη ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης και της Κοινωνίας Των Πολιτών.

Έτσι, σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική.

Η ΓΓΠΠ αποτελεί τον εθνικό φορέα ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών στο Μητρώο που τηρεί για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Οι ΕΟ και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές περιλαμβάνονται στο δυναμικό της πολιτικής προστασίας αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών.

Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και ομάδες εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ, εφόσον προκύπτει από το καταστατικό τους ή από την αποδεδειγμένη δράση τους κατά το πρόσφατο παρελθόν η δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων  εντάσσονται φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε λόγω της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης είτε λόγω ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Σημειώνεται ότι στις Εθελοντικές Οργανώσεις και στους ειδικευμένους εθελοντές περιλαμβάνονται και όσοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση εκείνους που υπάγονται στη ρύθμιση του Ν.1951/ 1991.

Με το Νόμο 3013/2002, περί Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο) θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, το οποίο λειτουργούσε πιλοτικά ήδη από το 2001.

Ειδικότερα, το άρθρο 14 του Ν. 3013/2002, όπως συμπληρώθηκε με  την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3536/2007 και τροποποιήθηκε τη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 18 Ν. 3613/2007, ρυθμίζει τα ακόλουθα θέματα:

Την τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Μητρώου Ειδικευμένων Εθελοντών καθώς 
Τις γενικότερες προϋποθέσεις για την εγγραφή στα παραπάνω μητρώα
Την επιχειρησιακή ένταξη των Ε.Ο. στα ΣΟΠΠ (Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας)
Την ενίσχυση των δράσεων των Ε.Ο. και την παροχή εξοπλισμού και μέσων
Την πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικών πράξεων με σκοπό την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν:
 1) την εγγραφή, κατάταξη, αξιολόγηση των εθελοντικών οργανώσεων,
 2) την εκπαίδευση και πιστοποίησή των εθελοντών,
 3) την ασφαλιστική τους κάλυψη και αποζημίωση.


Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Διεύθυνση Σώματος Σαμαρειτών Ελλάδος
2. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
3. Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
4. Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Δήμου Ηλιούπολης
5. Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης  Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
6. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής
7. ΕΛΙΞ  Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
8. Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (Ε.ΔΑΣ.Α.)
9. Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος
10. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Δ/νση Νοσηλευτικής, Δ/νση Κοινωνικής   Πρόνοιας
11. Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία
12. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
13. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Νέας Φιλαδέλφειας
14. Το Χαμόγελο Του Παιδιού
15. Πανελλήνια Σύνδεσμος Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων
16. Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
17. Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα
18. Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος
19. Δ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας
20. Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών
21. Σύλλογος Στρατιωτικού Αθλητισμού Εφέδρων
22. Ελληνική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης
23. Αττική Λέσχη Τετρακίνησης 4Χ4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος
2. ΔΡΑΣ.Ε Δράσεις Εθελοντών
3. Σωματείο Αποφοίτων Προγράμματος ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α.
4. Ένωση Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανάπλασης Πεντελικού Νέας Πεντέλης
5. Σύλλογος Φίλων Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης
6. Λέσχη 4Χ4 Εκάλη
7. Όμιλος Εθελοντικής Προστασίας Δασότοπων και Περιβάλλοντος Παπάγου  
8. Άγρυπνος Φύλακας Βορείων Προαστίων Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
9. Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης
10. Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών  Διασωστών Εκάλης
11. Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.)
12. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας-Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.Δ.)
13. Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμαρουσίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών και Πυρασφάλειας Καματερού
2. Ελληνική Ένωση Έρευνας και  Διάσωσης Εθελοντών Αττικής
3. Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας
4. Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής
5. Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου
6. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Αιγάλεω

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ναυαγοσωστών (Ε.Σ.Ε.Ν.)
2. RSF HELLAS Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης
3. Πανελλήνια Ένωση Πιλότων
4. Εθελοντική Δασοπροστασία Πυρόσβεση Γλυφάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Όμιλος Φίλων του Δάσους
2. Ελληνικό Διασωστικό Σώμα
3. Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης Διάσωσης
4. Ομάδα Δασοπροστασίας Δήμου Παιανίας (πρώην Πολιτική Προστασία- Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση Δήμου Γλυκών Νερών)
5. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρασφάλειας Δήμου Βάρης
6. Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά
7. Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαυρεωτικής
8. Σύλλογος Οικιστών Διεθνούς Ιπποκρατείου Πολιτείας
9. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγ. Στεφάνου
10. Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Β. Ανατολικού Τομέα Υμηττού
11. Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Ο.Μ.Α.Κ.)
12. Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καλυβίων
13. Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπούρα Παπαγγελάκη
14. Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών
15. Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Λαυρεωτικής
16. Μονάδα Αντιμετώπισης Κινδύνων Ιπποκράτειου Πολιτείας (Μ.Α.Κ.Ι.Π.)
17. Δημοτική ομάδα εθελοντών Βούλας
18. Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα
19. Εθελοντική Ομάδα Πυροπροστασίας Δασοπυρόσβεσης Βουλιαγμένης
20. Σωματείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου
21. Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Κουβαρά
22. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Μαρκοπούλου Κουβαρά
23. Εθελοντική Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, Δασοπροστασίας, Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου-ΕΘΟΡΠ
24. Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας
25. Κοινωνικό Έργο Προσφέρω-Ομάδα Εθελοντών Πολιτών Αχαρναί-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Αθλητικός Όμιλος Κούρος Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων
2. Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών και Πυρασφάλειας Δυτικής Αττικής
3. Σώμα Έρευνας και Διάσωσης
4. Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής
5. Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου Δυτικής Αττικής
6. Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου ΘΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
1. Σύλλογος Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων  (Ε.Δ.Ο.Κ.)                       
2. Εθελοντική Ομάδα Πειραιά
3. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Πειραιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
1. Εθελοντικό Σώμα Σαλαμίνας Αντιμετώπισης Καταστροφών
2. Δυνάμεις Εθελοντών Σαλαμίνας
3. Δύναμη Αντιμετώπισης Κρίσεων ΣαλαμίναςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου